Wzrost przerywany

Przy dokładnej obserwacji wzrostu możemy stwierdzić, że nawet u bak­terii nie jest on procesem ciągłym. Wzrost masy całej hodowli maskuje cykle wzrostowe poszczególnych osobników. Replikacja DNA przebiega w ustalonych okresach i wiemy już nieco o środkach regulowania tego procesu. Gdy nie zachodzi ograniczenie z powodu braku surowców, wydaje się, że pojedyncza nić DNA w każdej bakterii jest replikowana przez odpowiednie polimerazy w odstępach czasu, które nie są ściśle powiązane z całkowitym zwiększeniem masy. Czynnik regulujący ten cykl spełnia rolę kontroli całkowitego potencjału wzrostu danego gatunku. Przypuszcza się jednak, że cykl ten jest sam przez się kontrolowany genetycznie.

Zagadnienie, co jest siłą napędową wzrostu komórek, tkwi w samym sednie wszystkich biologicznych problemów. Pobieżnym rzutem oka moż­na nazwać wiedzę o procesie rozwoju bakterii i wirusów, a nie wiemy prawie nic o tych sprawach u wyższych zwierząt i roślin. Trudno jest wyobrazić sobie proces wzrostu jako całkowicie ciągłe zjawisko z tej prostej przyczyny, że same organizmy są w istocie heterogenne. Możemy myśleć, że zachodzi ciągła synteza określonego białka, lecz bardziej in­teresujące nas białka nie akumulują się w prosty sposób; łączą się one z innymi substancjami, tworząc błony, organelle, włókna itd. Gdy któreś z tych białek zostanie utworzone, ciągłość jest w pewnym sensie prze­rwana, ponieważ rozpoczyna się budowanie następnej organelli. Ten punkt nie jest bez znaczenia dla rozwoju, bowiem organizmy są zespoła­mi takich jednostek (organelli). Wyższe organizmy są zespołami utworzo­nymi z ich zespołów (komórki, tkanki, kolonie, populacje). Ponieważ składniki takich układów nie wzrastają razem, ani w sposób ciągły, musimy omówić je oddzielnie i indywidualnie. Powstanie i los zarówno mitochondrium, jak i człowieka jest z konieczności znaczną częścią ba­dań w biologii. Badanie cyklów namnażania i wzrostu może odsłonić pewne ogólne zasady, ale może także wykazać, że istnieje ogrom­na różnorodność praw według których dokonuje się rozwój.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.