Różnicowanie i regulacja wzrostu

Chyba nie powinno być dla nas zaskoczeniem stwierdzenie, że wzrost nieograniczony jest zjawiskiem ogólnym. Ponieważ stała wymiana ma­terii jest absolutnie koniecznym warunkiem życia, powinniśmy przypusz­czać, że zachodzi ona w każdym procesie życiowym. Wzrost musi być oczywiście regulowany, zwłaszcza u wyższych organizmów, których prze­życie zależy od obecności niezwykle skomplikowanego układu tkanek, zróżnicowanych dla wykonywania określonych funkcji. Różnicowanie jest w pewnym sensie odwrotnością wzrostu, a w istocie następuje często po zakończeniu wzrostu. Możemy więc spodziewać się, że badania nad wzro­stem sprowadzają się głównie do badań nad mechanizmami regulacji i ograniczeń wzrostu, zwłaszcza u wyższych organizmów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.