Względne szybkości wzrostu

Osiągnięcie właściwych proporcji wymaga, aby szybkości wzrostu poszcze­gólnych struktur były różne. Problemy, jakie napotykamy badając szyb­kości wzrostu zostaną omówione na przykładzie rozwoju poszczególnych części ciała człowieka.

Wzrost niektórych narządów, podobnie jak całego ciała, przebiega podczas całego procesu rozwoju, wzrost innych narządów różni się znacz­nie. Przyczyny tych różnic są czasami zrozumiałe ze względu na funkcje, jakie te narządy pełnią. Układ limfatyczny prawdopodobnie rozwija się wcześnie, ponieważ młody organizm, świeżo wystawiony na działanie nowych warunków, musi szybko nabyć aktywną odporność. Natomiast gonady rozwijają się późno, ponieważ we wcześniejszym okresie organizm nie jest zdolny do reprodukcji.

Głowa i mózg rozwijają się stosunkowo szybko we wczesnym okresie życia. Z trudem rozpoznajemy tu tę akcję przygotowującą mózg do ogromnego rozwoju umysłowego, który jest cechą szczególną człowieka. Jednakże, co wydaje się dość paradoksal­ne, większość najważniejszego rozwoju funkcjonalnego mózgu dokonuje się po urodzeniu, a mianowicie poprzez uczenie. Co więcej, przechodze­nie głowy przez pochwę stanowi najbardziej krytyczny moment porodu. Uzasadniony może wydawać się późniejszy rozwój nóg, ponieważ nowo­ narodzone dziecko przez dłuższy czas pozostaje pod opieką matki (inaczej niż źrebię lub młody jeleń).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.