Przestrzenny wzorzec rozwoju

W niektórych narządach parenchymatycznych (miękkich) możliwości ro­zwoju rozłożone są równomiernie, np. przy rozwoju wątroby i tarczycy w późniejszym okresie. Powiększanie się narządu częściej występuje w ośrodkach wzrostu, które mogą być rozmieszczone w przestrzeni w rozmai­ty sposób. Najmniejsze jednostki wzrostu w ciele organizmu tkankowe­go, to punkty, przy których odkłada się materiał dla powstawania mikro- kosmków. Nie wiemy oczywiście, czy białka lub inne substancje wytwarzane są tuż poniżej miejsca, w którym powstaje kosmek, czy też przenoszone są tam z innego miejsca. Przykład ten jednak zwraca uwagę na fakt, że jeśli chcemy znaleźć właściwy sposób trakto­wania zjawisk wzrostu, w każdej sytuacji będziemy musieli rozważyć najpierw, w jaki sposób tworzy się nowy materiał, a następnie ? w jaki sposób ulega rozkładowi lub jest rozprowadzany.

Przyrost rzęsek jest dość skomplikowanym procesem, ale ponieważ wszystkie rzęski tworzą się według wspólnego wzoru, prawdo­podobnie podstawowe zasady (instrukcje) ich tworzenia się są te same. U urzęsionych pierwotniaków nowe rzęski powstają wewnątrz istnieją­cych szeregów lub tworzą się nowe szeregi. Nie jest pewne, czy sposób regulacji jest taki, że obecność rzęski i jej podstawy pobudza (lub ha­muje występowanie sąsiedniej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.