Czy istnieje problem umysłu i materii?

Wszystkie te uwagi o świadomości nie rozwiązują dylematu umysłu i materii, lecz tylko pokazują stopień jego złożoności. Zawarte w nim jest całe zagadnienie natury i możliwości języka. Ono z kolei wikła nas w rozważania nad pochodzeniem człowieka, a w związku z tym ? nad źródłem i rozwojem życia. Problem umysłu i materii nie jest ani prosty, ani łatwy do uchwycenia. Jeśli ktokolwiek w to wątpi, spy­tajmy go, na czym dokładnie problem ten ma polegać. Jakiego rodzaju ?odpowiedzi” należy oczekiwać? Psycholog Lashley pod koniec życia wy­raził to, rozważywszy różne poglądy, następująco: ?Nie przekonują mnie te doktryny naukowej rezygnacji i chrześcijańskiej nadziei. Problem wymaga gruntownej analizy zjawisk świadomości zorientowanej na zja­wiska czynności nerwowych… Ostatecznie może się wreszcie okazać, że te dwa układy są całkowicie tożsame”. Ale czy by­łaby to naprawdę odpowiedź?

Obserwacje dotyczące związków pomiędzy czynnościami mózgu a świadomością dostarczyły nam wiele ważnych informacji. Zdaje się z nich wynikać, że podstawę zagadnienia stanowi szczególny sposób, w jaki powstaje model w mózgu, jego struktura oraz to, jak się nim po­sługuje jednostka jako najważniejszym ze swoich narzędzi. W świetle tych odkryć nie jest unikiem ze strony biologa nadzieja, że w miarę postępów wiedzy o rozwoju modelu w mózgu i o jego roli w homeosta­zie ?problem” umysłu i materii po prostu zniknie. Ci, których układ homeostatyczny wymaga języka dualistycznego, nadal będą zdania, że takie podejście jest całkowicie niezadowalające; dlatego pozostaną tam, gdzie są. My natomiast starajmy się posuwać naprzód, badając rozwój i różnicowanie części organizmu jako podstawę przeżycia. W szczegól­ności śledźmy rozwój i wzrost człowieka i mózgu w ciągu jednostko­wego życia. Następnie zaś rzut oka na ewolucyjną historię mózgu do­starczy nam dalszych danych, co pozwoli nam wreszcie powrócić do próby skonstruowania zadowalającego poglądu na człowieka jako całość.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.