Czynniki ograniczające badania nad rozwojem ogólnym

Przy tak rozszerzonym ujęciu zagadnienia jest oczywiste, że ogólne tem­po rozwoju całego organizmu nie jest pojęciem ścisłym. Obejmuje ono jednak poszczególne tempa wzrostu różnych narządów. Niemniej bada­nia dotyczące wzrostu odegrały znaczną rolę w zrozumieniu procesów rozwoju dziecka i polepszenia zdrowia człowieka; należy też oczekiwać, że w przyszłości badania takie dostarczą znacznie więcej wiadomości. Niezależnie od wszelkich zagadnień teoretycznych wzrost w okresie dzie­ciństwa jest jedną ze zmiennych łatwiejszych do zmierzenia, a w każdym razie dostarcza pewnych wskazówek dla oceny późniejszego rozwoju. Pomiary ciężaru ciała mają praktyczne znaczenie, jednak mogą być my­lące jako mierniki rozwoju. W niektórych przypadkach pewniejsze by­wają pomiary wysokości ciała. Istnieją tu wszelako poważne trudności w ustalaniu standardów koniecznych dla porównań. Niektóre z tych trud­ności są tak oczywiste, że aż banalne, i często przy gromadzeniu danych lekarskich w warunkach klinicznych nie dostrzega się ich.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.