Zasady regulacji

Maszyny wykonują swoje operacje, ponieważ zostały odpowiednio skon­struowane. Bardziej skomplikowane maszyny zaopatrzone są także w instrukcje, np. w formie kart perforowanych lub taśmy ? aby mogły pracować w określony sposób. W rzeczywistości same konstrukcyjne fragmenty maszyny uważać można za część ich instrukcji. Istotą efek­tywnego konstruowania i instruowania jest bez wątpienia zbudowanie takiej maszyny, która byłaby zdolna pracować w takich okolicznościach, w jakich się znajdzie. O takich maszynach powiedzieć można, że zawie­rają one reprezentację tych cech środowiska, na które powinny reagować. Weźmy najprostszy przykład: regulator grzejnika wody (ter­mostat) ma zakres napięcia wskazujący temperaturę, jaką powinien utrzy­mywać. Jest on zdolny do odbioru informacji o zmianach tem­peratury oraz do regulowania urządzenia w taki sposób, aby utrzymać wodę w takiej temperaturze, na jaką został nastawiony.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.