Zależności między dojrzewaniem a stanem społeczno-ekonomicznym

Istnieją wyraźne różnice w ciężarze i wysokości osobników dorosłych pochodzących z różnych warstw, występują także odpowiednie różnice w tempie rozwoju. Dzieci z rodzin reprezentujących wolne zawody, pra­codawców lub inteligencję pracującą są bardziej zaawansowane we wszy­stkich stadiach niż dzieci pracowników fizycznych. Różnica ta w skraj­nych wypadkach wynosi około 3 cm we wzroście i 0,25 kg w ciężarze ciała (do 12 lat) według danych zebranych dla dzieci w Anglii, Kanadzie i USA w latach 1940?1950. Różnicom w rozmiarach ciała towarzyszą różnice w tempie dojrzewania i niemal we wszystkich innych aspektach. Na przykład pierwsza miesiączka występuje o 3 miesiące wcześniej u dziewcząt należących do wyższych warstw społeczno-ekonomicznych niż u dziewcząt z niższych warstw.

Z różnicami wynikającymi z pochodzenia wiążą się także interesujące różnice w poziomie inteligencji. Dostrzega się tu wpływ awansu społecznego lub obniżenia pozycji społecznej. Jest trudno wyodrębnić w tym zróżnicowaniu udział dochodów, warunków domowych czy czynników dziedzicznych. Jednak różnice takie, chociaż nieznaczne i zauważalne tylko na podstawie dużej ilości przykładów, bez wątpienia istnieją. Wiadomo, że nie wszyscy wysocy mężczyźni są przy­stojni błyskotliwi i inteligentni, a nie wszystkie niskie dziewczyny głu­pie i brzydkie.

Niemniej występują zależności między rozmiarami ciała a warunkami społeczno-ekonomicznymi. Na przykład ludzie przenoszący się jako dzieci (lub w młodym wieku) z jednej części kraju do drugiej są wyżsi i bar­dziej ?inteligentni” niż ci którzy pozostają w tym samym miejscu (Tanner 1966).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.