Stosunek zwiększonego tempa wzrostu do innych zmian

Zwiększone tempo wzrostu i rozwoju rozpoczyna się u chłopców w okre­sie między 10,5 a 16 rokiem życia, u dziewcząt ? w wieku 9,5?14,5 lat życia. Tempo to wzrasta początkowo powoli, następnie gwałtownie do momentu szczytowego, po czym nagle spada. Wzorzec ten odnosi się do wszystkich dzieci niezależnie od tego, czy skok pokwitaniowy zaczyna się wcześnie czy późno. U chłopców przyspieszone tempo wzrostu występuje później niż powiększenie rozmiarów jąder. Sterowanie procesem wzrostu musi być kompleksowe, nawet jeśli przyspieszone tem­po rozwoju wywołane jest przez krążące hormony płciowe, na co nie ma dowodu. Prawdopodobnie wytwarzanie hormonów płciowych osiąga szczyt i zatrzymuje się. Dlatego pytanie, jakie stawiamy, brzmi: ?Dla­czego tempo rozwoju najpierw wzrasta, a później maleje?”

Nie mamy wiarygodnych danych dotyczących wczesnych stadiów ro­zwoju jajników, dlatego też trudno jest powiedzieć, czy rozwój ten po­przedza skok pokwitaniowy. Największa szybkość wzrostu ciężaru i wy­sokości występuje na długo przed pojawieniem się miesiączki. Oczywiście nie mówi to nam nic, jakie czynniki na to wpływają. W okresie pokwitania następuje ścisła korelacja między szczytowym tem­pem wzrostu a menstruacją (współczynnik korelacji r = 0,95). Zmiany te, rozpoczęte w okresie pokwitania, następują zazwyczaj wedle ustalo­nego schematu, niezależnie od dużego zróżnicowania w czasie ich wystą­pienia; u niektórych osobników powiązania między stadiami rozwoju są luźniejsze; dlatego wzorzec następowania zmian może być nietypowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.