Charakterystyka zmian w okresie pokwitania

Najistotniejsze przeobrażenia zachodzą oczywiście w narządach układu rozrodczego. Narządy te zaczynają po raz pierwszy wytwarzać znaczną ilość hormonów płciowych, których wpływ daje się odczuć w funkcjonowaniu wszystkich niemal narządów ciała. Pierwszymi zwiastu­nami pokwitania są takie zjawiska, jak spadek a następnie wzrost tempa odkładania się tłuszczu, rozwój czyraków, a także infekcja skóry, co wiąże się pośrednio ze zmianami endokrynnymi. Znajomość przyczyn i przebiegu tych zjawisk oraz samych przeobrażeń układu rozrodczego może dopomóc w znalezieniu środków zapewniających najlepsze warunki rozwoju człowieka.

Przeobrażenia układu rozrodczego i drugorzędne cechy płciowe

Ciężar różnych części układu rozrodczego można ocenić jedynie przez autopsję. Dlatego też aby określić stopień zaawansowania dzieci w rozwo­ju wypracowano szereg wzorcowych stadiów tego rozwoju. Kryteria te uwzględniają głównie stopień rozwoju jąder, owłosienia łonowego i prą­cia u chłopców oraz rozwój piersi i owłosienia łonowego u dziewcząt. Wzorce te otrzymano na podstawie licznych fotografii robionych w re­gularnych odstępach czasu i odpowiednich pomiarów ciężaru i wzrostu. Pierwszym sygnałem pokwitania u chłopców jest zwiększenie się moszny i jąder oraz pojawienie się nieznacznego owłosienia łonowego. Znaczne zwiększenie rozmiaru prącia zaczyna się dopiero w około rok później. Kolejność występowania zmian u przeciętnego ?normalnego” chłopca angielskiego przedstawiono na rysunku. Odchylenia od tej ?normal­ności” obejmują szeroki zakres wieku, w jakim każda z faz rozwoju zaczy­na się i kończy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.