Pofałdowana struktura białek

Wiemy już, że DNA kontroluje sekwencję aminokwasów w łańcuchach białkowych. Aby zrozumieć, jak wpływa to na regulację czynności ży­ciowych, musimy zbadać, w jaki sposób skład białka reguluje różne struktury i funkcje komórki. Pierwszym aspektem, który należy rozwa­żyć, są konfiguracje przyjęte przez same cząsteczki białek. Łańcuchy białek nie są przeważnie tylko długimi, luźnymi nićmi, lecz są często skomplikowanie pofałdowane, przy czym ich boczne łańcuchy wzajemnie na siebie oddziałują. W rezultacie tworzą się nieregularne, przestrzenne struktury, w których nie wszystkie części łańcucha wystają jednakowo na zewnątrz. Ta trzeciorzędowa struktura determinuje ich reakcje jako enzymów. Szczegóły pofałdowania determinowane są sekwencją aminokwasów i w tym tkwi następny sens, z punktu widze­nia którego rozważyć musimy, w jaki sposób DNA kontroluje organizację komórki. Bezspornie od struktury tej będzie zależeć, które grupy umiesz­czone będą po zewnętrznej stronie. Właśnie to w głównej mierze decyduje o czynności białka jako enzymu. Tak więc nawet na tym poziomie widzimy, w jaki sposób kod DNA kontroluje życie ko­mórki, decydując o formie jej części, a tym samym i o jej aktywności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.