Organizmy jednokomórkowe

Niektóre organizmy składają się tylko z jednej komórki i w nich właśnie widzimy szczególnie wyraźne zróżnicowanie na części. Tak więc w zielonym wiciowcu spotykamy znane nam jądro, mitochondria, układ Golgiego, retikulum endoplazmatyczne, rybosomy i chloroplasty, wić jako narząd ruchu o skomplikowanym ciałku podstawo­wym oraz plamkę wrażliwą na światło służącą dla orientacji. Orzęski, jak np. pantofelek (Paramecium), mają równie lub bardziej złożoną or­ganizację; także zarodnikowce (Sporozoa), u których pewne części są wy­specjalizowane wyłącznie do życia somatycznego i nie są przekazywane w reprodukcji, mają dość złożoną organizację.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.