Archive for the ‘Względne tempo rozwoju’ Category

Względne szybkości wzrostu

Osiągnięcie właściwych proporcji wymaga, aby szybkości wzrostu poszcze­gólnych struktur były różne. Problemy, jakie napotykamy badając szyb­kości wzrostu zostaną omówione na przykładzie rozwoju poszczególnych części ciała człowieka. Wzrost niektórych narządów, podobnie jak całego ciała, przebiega podczas całego procesu rozwoju, wzrost innych narządów różni się znacz­nie. Przyczyny tych różnic są czasami zrozumiałe ze względu na funkcje, jakie [...]

Przestrzenny wzorzec rozwoju

W niektórych narządach parenchymatycznych (miękkich) możliwości ro­zwoju rozłożone są równomiernie, np. przy rozwoju wątroby i tarczycy w późniejszym okresie. Powiększanie się narządu częściej występuje w ośrodkach wzrostu, które mogą być rozmieszczone w przestrzeni w rozmai­ty sposób. Najmniejsze jednostki wzrostu w ciele organizmu tkankowe­go, to punkty, przy których odkłada się materiał dla powstawania mikro- kosmków. Nie [...]

Bóżnice w tempie rozwoju poszczególnych narządów

Ostateczny kształt, jaki osiąga ciało, jest wynikiem różnego tempa wzro­stu poszczególnych części rozwijającego się zarodka. Różnice te stają się widoczne od pierwszego podziału zapłodnionego jaja z tym, że podział jest aktywniejszy u bieguna twórczego (animalnego) niż u bieguna od­żywczego (wegetatywnego). Różnica ta może być spowodowana częścio­wo rozmieszczeniem żółtka, a częściowo można ją przypisywać bardziej subtelnemu [...]