Archive for the ‘Reprodukcja i rozwój jako gwarancje homeostazy’ Category

Odczytywanie informacji zawartych w jaju i plemniku

U wszystkich zwierząt mieszanie się materiału dziedzicznego zapewnio­ne jest przede wszystkim przez wytwarzanie dwu różnych rodzajów ga­met ? dość dużego i biernego jaja oraz małego i aktywnego plemnika. Jednym z najbardziej zdumiewających wśród wszystkich biologicznych faktów jest to, że instrukcje, którymi kieruje się życie tak złożonych organizmów, jak mężczyzna lub kobieta, mogą być przekazywane w [...]

Znaczenie zmienności i jej źródła

Stałe pojawianie się nowych typów osobników zapewniają dwa procesy: mutacja i genetyczna rekombinacja. Mutacja jest zmianą w informacji genetycznej (instrukcji dziedzicznej), występującą sporadycznie pod wpły­wem czynników, których działanie ciągle jeszcze jest tylko częściowo poznane. W zasadzie materiał dziedziczny jest nadzwyczaj stały i nie zmienia się, w przeciwieństwie do zmian w odżywianiu się lub innych warunków. [...]

Znaczenie reprodukcji

Czynności życiowe każdego przedstawiciela gatunku są ukierunkowane dla utrzymania organizacji danego gatunku w stanie nienaruszonym. Wszyscy jednak wiemy, że nasza aktywność nie może być permanentnie pełna sukcesów i że w końcu każdy umrze. Wiele problemów dotyczą­cych starzenia się i śmierci osłania tajemnica, lecz gdy zaczniemy je roz­patrywać z biologicznego punktu widzenia potrafimy dostrzec pewne rozwiązania [...]