Archive for the ‘Kopulacja i zapłodnienie’ Category

Hodowanie płodu poza ciałem

Już od długiego czasu było wiadomo, że jaja ssaków można zapładniać poza ciałem i że będą się one rozwijać aż do stadium blastocysty. Dla dalszego rozwoju konieczne jest łożysko i w tym celu u ssaków domowych jaja można było umieszczać w macicy samicy. Od jednej samicy można uzyskać wiele jaj (po zastrzyknięciu hormonu przysadki) i [...]

Sztuczne unasiennianie

Biolog włoski Spallanzani wykazał w roku 1784, że możliwe jest za­płodnienie suki w rui przez wstrzyknięcie do jej pochwy nasienia psa. Znaczenie tej techniki dla rozmnażania zwierząt hodowlanych uświado­miono sobie dopiero w ostatnich 30 latach. Unasienniono w ten sposób wiele milionów krów we wszystkich częściach świata. Korzyścią dla ho­dowcy jest to, że nasienie jednego byka [...]

Zapłodnienie

Z powodu krótkiej żywotności jaj i plemników, ustalenie czasu kopulacji w odniesieniu do owulacji jest bezwzględnie decydujące dla poczęcia. Drugą istotną zmienną jest stan macicy, która u wszystkich ssaków przy­gotowuje się do przyjęcia zapłodnionego jaja przez szereg zmian two­rzących cykl rui. U kobiet cykl płciowy jest właściwie równoznaczny z trwającym 28 dni cyklem menstruacyjnym. Przyjmuje [...]

Bodźce płciowe

Truizmem jest, że aktywność płciowa wyzwala się przy udziale szero­kiej skali podniet fizycznych i psychicznych. Spowodować ją może sam widok mężczyzny lub kobiety oraz ich cech płciowych (drugorzędnych), jak np. broda lub piersi. Podnietą mogą też być zapachy, czy to natural­ne odory ciała, czy też sztuczne (perfumy zawierają najczęściej także wyciągi z gruczołów płciowych ssaków). [...]

Źródła pożądania płciowego

Ponieważ rozród jest procesem, który zapewnia długofalową homeostazę, więc nic dziwnego, że znaczna część organizacji każdego gatunku zwie­rząt jest mu podporządkowana. Mechanizmy rozrodu mogą mieć pierw­szeństwo przed wszystkimi innymi procesami; osobnik może np. umrzeć w czasie aktu, lub wkrótce po nim, jak np. jętka lub samica ośmiornicy. U wielu zwierząt duża część całkowitego ciężaru ciała [...]