Archive for the ‘Dojrzewanie mózgu i myślenie’ Category

Myślenie odważne i twórcze

Z kolei Bartlett rozważa swoją metodą ?myślenie odważne”, obejmując tym określeniem czynności twórcze artysty i uczonego. Z jego ekspery­mentów wynika, że ?myślenie jako proces umysłowy ?lubi”, by tak rzec, trzymać się układów zamkniętych”. Pojmuje on przez to omawiane już przez nas stosunkowo łatwe i ustalone szeregi typu interpolacyjnego. Ponadto jednak istnieją ?takie siły, które decydują [...]

?Myślenie”

Pomiar inteligencji jest wyjątkowo trudny, a badanie jej rozwoju na­stręcza dodatkowe specjalne problemy. W poszukiwaniu metod jej mie­rzenia może nam pomóc utożsamianie inteligencji ze zdolnością przetwa­rzania informacji. Jest to jednak dość powierzchowne podejście, jeśli ma się ambicję opisać rozwój myślenia istoty ludzkiej w całej złożoności, co jest oczywiście bardzo trudnym zadaniem. Próbowano je wykonać na [...]

Język osobisty a zdolność do operacji logicznych

W miarę jak dziecko rośnie, sprawność jego wyposażenia intelektualnego w pewnym sensie wyraźnie wzrasta. Nabywa ono nowych umiejętności i informacji i staje się coraz ?inteligentniejsze”. Ten proces przemian jest dla nas w naturalny sposób interesujący, skoro chcemy towarzyszyć dziecku w osiąganiu przez nie celu, jakim jest jego przeobrażanie się w samodzielnego osobnika dorosłego. Jednak dla [...]

Wzrost i dojrzewanie mózgu

Rozwój wielkości i ciężaru mózgu można praktycznie analizować tylko przekrojowo. Mózg jest prawie uformowany około 7 lub 8 roku życia; o ile wiadomo, w okresie dojrzewania nie następuje przyspieszenie jego wzrostu. Jednakże sama wielkość mózgu nie jest dobrym miernikiem sprawności tego narządu do przetwarzania informa­cji. Potrzebna jest nam wiedza o rozwoju sieci połączeń, a tymczasem [...]